Trachea korpusy

Technická specifikace korpusů Trachea

Druhy korpusů

KTS (spodní) 14 typů dle určení a provedení (pravé nebo levé) KTH (horní) 6 typů dle určení a provedení (pravé nebo levé) KTV (vysoké) 3 typy dle určení

Poznámka: U spodních korpusů je možná u KTS001 (základní) a KTS003 (koncový) volba půdy ve formě vlysů nebo plné desky, u rohových korpusů zalomených a zkosených jsou samostatná provedení pro vlysy – KTS007 a KTS008 a samostatně pro plnou půdu – KTS010 a KTS011. Rozměry vlysů jsou pevné s šířkou 100 mm bez možnosti volby, taktéž orientace je dána typem korpusů a je neměnná. Délka se mění v závislosti na volené šířce korpusu.

VlysyPlná deska

 

Materiálová specifikace

Základní díly všech korpusů jsou zhotoveny z LTD tl. 18 mm EGGER nebo Kronospan (19 dřevodekorů a 14 dekorů UNI barev). Záda korpusů vyrábíme z HDF tl. 3 mm bílá, volitelně je možná LTD tl. 10 mm (16 dřevodekorů nebo 9 dekorů UNI barev – dle nabídky v OS). Hranění zajišťuje ABS hrana 22 × 1 mm lepená PUR technologií. Základní nabídka zatím zahrnuje olepení čelních a spodních hran pro korpusy spodní, pro horní a vysoké jsou boky olepeny čtyřstranně. Korpus koncový spodní KTS003 má boky olepeny třístranně (mimo zadní hranu). Zadní vlys u KTS001 a KTS003 je nehraněný.

Způsob ohranění korpusy spodníZpůsob ohranění korpusy horní a vysoké

 

Výrobní lhůty a balení

Výrobní lhůta

Výrobní lhůta korpusů je stanovena na nejvýše 5 pracovních dnů pro standardně nabízenou kolekci dekorů LTD, v případě individuálních požadavků na materiál je nutné projednání možností včetně stanovení individuální výrobní lhůty.

Balení

Každý korpus je balen samostatně vč. dodávaného kování s přiloženým nákresem, označením dílců a základním seznamem potřebného kování. Jelikož je balení základního kování univerzální pro dané korpusy, mohou u některých korpusů vzniknout zůstatkové počty konfirmátů, excentrů nebo vrutů. Potřebné množství je však určeno v přiloženém seznamu kování. Dodávky je dle rozsahu možné realizovat na paletách.

Konstrukce korpusů

Druhy spojů

Pro všechny typy korpusů je rohový spoj volitelný ze tří možností:

  • Spoj pevný na BK kolík 8×35 mm do hloubky 450 mm 6 ks, nad 450 mm 9 ks kolíků pro každý spoj
Spoj pevný na BK kolík 8×35 mm do hloubky 450 mm 6 ks, nad 450 mm 9 ks kolíků pro každý spoj

 

  • Spoj kolík BK 8×35 mm a konfirmát 7×50 mm do hloubky 450 mm 4+2 ks konfirmát, nad 450 mm 6+3 ks konfirmát pro každý spoj
Spoj kolík BK 8×35 mm a konfirmát 7×50 mm do hloubky 450 mm 4+2 ks konfirmát, nad 450 mm 6+3 ks konfirmát pro každý spoj

 

  • Spoj kolík BK 8×35 mm a excentr Minifix 15 Häfele do 450 mm hloubky 4+2 ks minifix, nad 450 mm6+3 ks minifix pro každý spoj
Spoj kolík BK 8×35 mm a excentr Minifix 15 Häfele do 450 mm hloubky 4+2 ks minifix, nad 450 mm6+3 ks minifix pro každý spoj

 

Spojovací prvky

Kolíky jsou vlepeny PVAc lepidlem D3 do hrany, konfirmáty a excentry jsou baleny samostatně v univerzálním počtu pro korpusy.

Spojovací prvek k uchycení pracovní desky (rakvička)

Spodní korpusy mohou mít volitelně předvrtány otvory pro „rakvičky“ k upevnění pracovní desky, rakvičky jsou baleny s excentry a konfirmáty.

Rakvička

Odsazení

Odsazení boků, dna a půdy je zatím o tloušťku hrany, tedy o 1 mm. Pevné police jsou oproti bokům taktéž odsazeny o 1 mm. Tyto parametry nejsou zatím volitelné.

Odsazení 1mm

Police

Volné police jsou zadávány samostatně s volitelnou hloubkou. Použité policové podpěry – 5/5 mm. Vrtání pro podpěry je volitelné, v případě výběru je vrtání standardně zhotoveno v rastru 32 mm po celém boku s pevným odstupem od zad a přední hrany police, jež je olepena ABS hranou tl. 1 mm. Šířka police je o 1 mm menší než vnitřní šířka korpusu. Policové podpěry jsou dodávány samostatně jen při objednání volné police v množství 12 ks bez rozlišení počtu polic pro daný korpus.

Police

Záda

Záda korpusů mohou být zhotovena buď z HDF síly 3 mm nebo LTD tloušťky 10 mm, v tuto chvíli jsou osazena v drážce s odstupem 19 mm od hrany boků, průběžně v půdě a dnu u spodních a vysokých korpusů, neprůběžně u dna horních korpusů. Korpus KTS003 má odsazení zad 53 mm od hrany boků. Při volbě zad tl. 10 mm zůstává zatím odstup 19 mm a 53 mm zachován. Pro horní korpusy je nutné provést zkosení dvou rožků zad pro osazení na dno. Konstrukční spoj rohových a zalomených spodních korpusů je pro svislou desku tl. 18 mm (nahrazující záda) a svislou desku KTS006 L, P řešen u dna standartním spojem, u vlysů lomených boků pomocí vrutů v předvrtaných otvorech. Vruty 3,5×30 mm jsou součástí dodávky, baleny samostatně v univerzálním počtu 24 ks. Pro spodní korpus rohový – dřezový rovný KTS006 L, P nejsou 2 ks vrutů 3,5×30 mm součástí dodávky.

Provedení zad 3mmProvedení zad 10mm

 

Závěsné kování

Závěsné kování pro horní korpusy není prozatím dodáváno, záda proto nemají připravený otvor pro toto kování.

Rektifikační nožky

Rektifikační nožky nejsou zatím součástí dodávky, s ohledem na možnost dodání soklu doporučujeme výšku 100 až 150 mm. S touto hodnotou je však nutno uvažovat při zadání výšky spodních korpusů a není zahrnuta do generování rozměrů dílů korpusů automaticky!

Sokly

Sokly nejsou součástí objednání korpusů, je nutné samostatné zadání v sekci dílce LTD s určením hranění hranou ABS 1 mm. Lze zadat buď konkrétní rozměry vč. hranění jako dílce nebo celkovou délku dle průběhu let v případě dřevodekoru.

Vložené dno

Dno je nyní konstruováno jako vložené bez možnosti volby.

Čelní plochy (dvířka)

Čelní plochy zatím nejsou automatickou součástí korpusu, je nutné provést dopočtení rozměru a samostatné zadání v příslušné sekci dle individuálního požadavku na provedení dvířek vč. možnosti osazení závěsy. Totéž platí i pro zásuvková čílka, jež je možné dodat bez předvrtaných konstrukčních otvorů. Je však nutný dopočet rozměrů dle rozvržení a požadovaných mezer.

Závěsy, pojezdy, výklopy

Závěsy, pojezdy, zásuvky a výklopné systémy vč. předvrtání konstrukčních otvorů nejsou momentálně součástí dodávky.

Hrany

Volba hran pro zvolený korpus je možná v rozsahu nabídky dřevodekorů nebo UNI barev, je však jednotná pro celý korpus. V případě volné police je možné přiřazení jakékoliv hrany v rozsahu nabídky dřevodekorů nebo UNI barev, hranována je však pouze přední hrana. V případě požadavku nestandartních rozměrů a hranování je možné objednat police samostatně v sekci LTD.

Dekory LTD

Naše LTD dekory pocházejí od předních evropských výrobců. Stávající sada je koncipována tak, aby zahrnovala především osvědčené evergreeny doplněné ovšem řádkou atraktivních dekorů v duchu moderních trendů.

Dřevodekory

H1145 / ST10, H1180 / ST37, H1181 / ST37, H1250 / ST36, H1277 / ST9, H1486 / ST36, H1502 / ST15, H1521 / ST15, H3006 / ST22, H3058 / ST22, H3081 / ST22, H3303 / ST10, H3309 / ST28, H3325 / ST28, H3326 / ST28, H3331 / ST10, H3332 / ST10, H3734 / ST9

Unibarvy

U104 / ST9, U108 / ST9, U113 / ST9, U156 / ST9, U311 / ST9, U708 / ST9, U732 / ST9, 112 PE, 113 PE, 8100 SM, W980 / SM, W980 / ST2, W1000 / ST9, W1100 / ST9

Objednávání korpusů

Objednávání korpusů v systému Trachea OS je velmi snadné, nabídka zahrnuje 23 druhů provedení, takže určitě nebudete mít problém složit z nich požadovanou sestavu. V průběhu zadávání postupně vyberete dekor LTD, zadáte rozměry a další požadavky, například vrtání otvorů pro police. Sympatické je, že máte neustále před očima technické parametry a navíc si můžete vybrat čelní, boční či horní pohled na zadávaný výrobek, a to včetně zobrazení zvoleného dekoru. Při zadávání parametrů korpusu se všechny změny zobrazují online a systém současně počítá cenu. Až dokončíte objednávku, víte na korunu přesně, kolik bude stát.

Kompletní technická specifikace je v souboru ke stažení níže

Trachea korpusy – propagační materiál (5,5 MB)

Nahoru